За нас

Фирмата Вериан активно работи од 1996 година, прво како трговија со мермерни блокови за да потоа со опремување со машини премине на производство и обработка на мермери и травертин.

Издработуваме и монтираме скали, окапници, буња, фонтани, лавабоа, маси.

Фирмата е посветена на постојано унапредување на машинскиот парк, воведување нови технологии и лична надградба на менаџментот и вработените.

Постојано спремни за нов предизвик.